Montážní práce

Pomocí vlastních, odborně způsobilých montážních pracovníků s dlouholetou praxí a svého zázemí (projekce, dílenské zázemí) firma provádí montáže úplných funkčních celků kuchyní a prádelen v rozsahu své činnosti.  V rámci montážních prací firma zajišťuje dopravu technologie na místo montáže, jejich připojení na přívody energií, oživení, zajistí potřebné revizní zkoušky a hotové dílo s proškolením a zaučením obsluhy pak předává uživateli.

Firma při dodávkách technologických celků spolupracuje se stavebními firmami již od prvopočátku a to formou poradenství a koordinováním stavebních prací při realizaci přívodů energií pro tato zařízení a řešení stavebních detailů v návaznosti na dodávanou technologii. Tímto předáváme své znalosti a praktické zkušenosti z již zrealizovaných akcí.